Każdy początek ma swój koniec…

We wrześniu wydawało się nam, że rok szkolny będzie trwał… i trwał… i trwał. A tymczasem mamy już czerwiec i rozpoczynamy czas zasłużonego odpoczynku.
Najpierw jednak bardzo uroczyście, pod opieką Pana Dyrektora i nauczycieli, wraz z pocztem sztandarowym na czele udaliśmy się na Eucharystię, by podziękować za minione dziesięć miesięcy pracy.

A po powrocie spotkaliśmy się, by podziwiać – jak co roku – najstarszych uczniów naszej szkoły, tańczących poloneza.

 

Następnie wystąpili uczniowie kl. III oraz V, którzy wierszem i piosenką wprowadzili nas w wakacyjny nastrój.

Uczniowie, którzy najbardziej intensywnie pracowali w minionym roku otrzymali świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrody z rąk dyrektora szkoły.
Kwiaty z rąk przedstawicieli Rady Rodziców otrzymał również Pan Dyrektor.
A potem wszyscy w wyśmienitych humorach opuściliśmy mury szkoły. Szkoda, że wakacje są tylko raz w roku…