Wieczorem we wtorek 14 listopada br. w sali gimnastycznej naszej szkoły odbyło się spotkanie mieszkańców dzielnicy nr VII z władzami miasta i powiatu. W spotkaniu uczestniczył Burmistrz Jarosławia Pan Waldemar Paluch oraz Wice Starosta Powiatu Jarosławskiego Pan Józef Szkoła. Podczas ożywionej dyskusji poruszono najistotniejsze problemy nurtujące mieszkańców naszej dzielnicy.