W miniony piątek, czyli 12 maja 2017 r. jarosławskimi ulicami, w strugach deszczu, przemaszerowała rzesza osób wystrojonych w pomarańczowe czapeczki, wstążeczki, apaszki, uczestniczących w Marszu Godności. Wydarzenie to honorowym patronatem objął m.in. Burmistrz Miasta Jarosławia.
Marsz był jednym z istotnych elementów uroczystych obchodów „Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną”, które zostały zorganizowane przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu. Jego trasa wiodła od ul. Wilsona aż na jarosławski rynek. Nie zabrakło na nim uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 9 im. Tadeusza Kościuszki w Jarosławiu. Marsz pozwolił dostrzec, że wśród nas żyją osoby niepełnosprawne, które mają swoje troski i problemy, przeżywają radości i smutki. Są tacy sami jak reszta społeczeństwa, a potrzebują jedynie naszej akceptacji i pomocy. Patrząc na ich twarze, odnosiło się wrażenie, że to właśnie od nich należy uczyć się pogody ducha i radości życia.