Plan lekcji dostępny po zalogowaniu do dziennika elektronicznego na witrynie rodzina.librus.pl