4 września 2016 r. Rozpoczęcie roku szkolnego (godz.8.30 - zbiórka przed szkołą)
  13.10.2018 r.* Święto Edukacji Narodowej i pasowanie kl. I
  23.12 - 31.12.2017 r. Zimowa przerwa świąteczna
  26.01.2018 r. Koniec I semestru
  29.01 – 11.02.2018 r. Ferie zimowe dla woj. podkarpackiego
  12 - 13.03.2018 r.* Rekolekcje
  23.03.2018 r.* Dzień Patrona Szkoły
  29.03. – 3.04.2018 r. Wiosenna przerwa świąteczna
  2.05.2018 r.* Święto Flagi
  30.05.2018 r.* Dzień Dziecka
  1.06.2018 r.* (piątek po uroczystości Boże Ciało)
  22.06.2018 r. Zakończenie roku szkolnego

* - Dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

 

Na podstawie informacji:

Ministerstwa Edukacji Narodowej - www.men.gov.pl
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej - www.cke.edu.pl - w tym roku nie ma egzaminów :-)
Ustaleń wewnątrzszkolnych