BiP szkoły dostępny jest pod adresem http://bip.jaroslaw.um.gov.pl