Czendo

Rozwijamy w dzieciach świadomość własnej kultury, lokalnego patriotyzmu, na którym bazuje patriotyzm narodowy. Służy temu m.in. działalność uczniowskiego zespołu tanecznego "Czendo", który prowadzi pani mgr Barbara Stec.