Organizujemy międzyszkolny konkurs krasomówczy "Słowem malowane".

Organizujemy międzyszkolny konkurs krasomówczy "Słowem malowane".